บ้านสุรินดา

หมู่บ้านสุรินดา ดำเนินงานโดย บริษัท บ้านจันทร์ประเสริฐ จำกัด
มุ่งเน้นการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อตอบสนอง ความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้า
พร้อมทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดย หมู่บ้านสุรินดา ได้สร้างบ้านที่เน้นทำเลที่สะดวก
เหมาะสมทั้งใน การอยู่อาศัย การเดินทาง อีกทั้งใส่ใจในเรื่องการก่อสร้างทุกขั้นตอน
เพื่อให้ท่านได้บ้านที่เป็นบ้านในฝันอย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์

เป็นโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในขอนแก่น

พันธกิจ

มุ่งมั่น
ออกแบบบ้านเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า
สร้างสรรค์
โครงการบ้านจัดสรรและสังคมคุณภาพ
พัฒนา
พนักงานทุกคนให้เป็นมืออาชีพ
ดูแล
ลูกค้าทุกท่าน ดัง คนในครอบครัว