หมู่บ้านสุรินดา
Tel : 086-6344903, 091-0605136
สำนักงานขาย
บ้านสุรินดา ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น